Tag Archives : návrh


Zahrada Stodůlky

Luhan senior 130 Luhan senior 129Zákazník bydlí v přízemí bytového domu a jeho prioritou bylo vytvoření pocitu bezpečí a soukromí. Hlavním tématem se tedy stal tříplášťový živý obal zahrady, který tvoří popínavé rostliny na plotě, stříhaný živý plot ze stálezeleného tisu, a linie vzrůstných trav doplněná kvetoucími keři. Parcela je na návětrné straně, proto jsme pro živý plot zvolili domácí tis.


Zahrada Janov

Hlavním přáním zákazníků bylo zvelebit zahradu květinovými záhony a vysušit horní část louky tak, aby se dala přejít jinak než v gumácích.

V terénu louky bylo vidět mělkou dráhu, kde bylo nejvíc vody. Možná tam bylo staré odvodnění(?). V tom místě jsme navrhli vyhloubit (suché) koryto potoka, které mělo pomoci odvést vodu z horní části louky a louku jsme v rámci možností ke korytu navrhli vyspádovat.

Suché koryto osázené vlhkomilnými rostlinami

Suché koryto osázené vlhkomilnými rostlinami

Janov kamen vyčištěny kopie (2)

Okolí kamene vyčištěno