Tag Archives : záhon


Zahrada Janov

Hlavním přáním zákazníků bylo zvelebit zahradu květinovými záhony a vysušit horní část louky tak, aby se dala přejít jinak než v gumácích.

V terénu louky bylo vidět mělkou dráhu, kde bylo nejvíc vody. Možná tam bylo staré odvodnění(?). V tom místě jsme navrhli vyhloubit (suché) koryto potoka, které mělo pomoci odvést vodu z horní části louky a louku jsme v rámci možností ke korytu navrhli vyspádovat.

Suché koryto osázené vlhkomilnými rostlinami

Suché koryto osázené vlhkomilnými rostlinami

Janov kamen vyčištěny kopie (2)

Okolí kamene vyčištěno