Služby:

Návrh zahrad

Návrh zahrad

Vy sníte, spolu plánujeme

Realizace zahrad

Realizace zahrad

Sázíme Vaši budoucí pohodu

Stavby

Stavby

Budujeme Váš domov

Návrh zahrad – Projekt

Ať už plánujete založit či upravit zahradu, potřebujete projekt. Projekt je návod k realizaci, obsahuje osazovací plán, 3D vizualizace, cenovou nabídku.

Zahradu u novostavby lze začít plánovat ve chvíli, kdy máte k dispozici stavební plány Vašeho domu. Ideální je začít plánovat 3 měsíce před plánovanou výsadbou, protože je třeba sladit plány zahrady se stavbou (architekt, zedníci, závlahář a podobně). Pokud se jedná opravdu jen o zahradu/terasu, je situace mnohem jednodušší a proces bude kratší.

Podle rozsahu a složitosti zahrady můžeme vypracovat první studii a po zvážení několika variant a stylů zvolit jednu variantu a v dalším kroku vypracovat projekt. Studie obsahuje více rozpracovaných variant. Jedná se o přehled různých stylů a kompozičních možností. Nebo si se zákazníkem zasíláme inspirační obrázky. Například pokud chce zákazník jezírko, tak si posíláme obrázky pro představu, jak takové jezírko může v České republice vypadat, zejména které rostliny zde mohou v exteriéru růst.

Více o projektování
Návrh zahrad

01

1. Konzultace je zdarma

Ať už máte zahradu ve městě nebo mimo město, přijedeme k Vám a na místě si zahradu či pozemek prohlédneme a probereme bod po bodu Vaše požadavky a představy, jak byste zahradu chtěli užívat a co si od ní slibujete. Zároveň obhlídneme stávající podmínky – jaká je zde půda, míru oslunění, zastínění okolními domy a podobně. Po 1. konzultaci na místě Vám emailem oznámíme cenu případného projektu. V případě, že budete souhlasit s nabízenou cenou, zašleme Vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení budeme pokračovat.

02

2. Konzultace

Na druhou konzultaci přicházíme s plánem zahrady, kde je navržená základní kompozice. Na plánu budou zakreslené cesty, terasy, altány, bazén, hřiště, nádrž na dešťovou vodu, stromy, keře, trvalky, kompostér a podobně. Navrženou kompozici i jednotlivé druhy rostlin konzultujeme a upravíme podle přání zákazníka. Po zanesení změn do plánu, vytvoříme 3D vizualizace a zákazníkovi je zašleme emailem pro lepší představu, jak bude zahrada za 20 let vypadat. Je velmi důležité si představit a uvědomit, jaká bude velikost stromů a keřů až vyrostou. Vizualizace také poskytují představu, jak se bude zahrada měnit během ročních období: rašení, kvetení, plody, žloutnutí, opadávání listí a stálezelené rostliny v zimě.

03

3. Konzultace

Zákazníkům zasíláme cenovou nabídku – rozpočet se specifikací velikosti a počtu rostlin, materiálu a prací, které navrhujeme k vybudování zahrady. Probereme varianty prací, řekneme si, které práce se musí udělat první, kde můžeme ušetřit, co zjednoduší údržbu.
Ve chvíli, kdy je projekt hotový, jej lze zaslat závlaháři, aby Vám vypracoval návrh závlahy, pokud o ni stojíte.

Realizace

Realizace

K zahájeni realizace je třeba mít dokončené veškeré stavební práce – obrubníky, ploty, opěrné zdi, fasády, uložené dešťové nádrže, přípravu pro závlahu atd., jinak zahradu nelze dotáhnout dokonce a ostatní profese budou zahradu opakovaně ničit. Jedinou výjimkou je dokončení plotu až po navezení zahradního materiálu.

Skrývka ornice
Skrývka ornice, laicky řečeno shrnutí svrchní vrstvy zeminy bagrem stranou a uskladnění na hromadě na pozemku před započetím stavby, nám při realizaci zahrady ušetří velké peníze. Při realizaci zahrady bez skrývky kvalitní ornice padne největší suma právě na zahradnické substráty a jejich dopravu.

Ochrana stromů
Zvažte, zda nezachovat některé ze stávajících stromů. Vzrostlá zahrada vypadá vždy lépe.

Více o realizaci

01

1. Krok

Pokud jsou stavební práce hotové, může se mezi obrubníky navést a rozhrnout zemina ze skrývky, trávníkový či zahradnický substrát nebo alespoň tříděná ornice. Pokud je to možné, použijeme mechanizaci (např. traktor-bagr).

02

2. Krok

Vysadíme stromy a keře do dostatečně velkých výsadbových jam, zpět do jam vrátíme jen část výkopku – kořenový prostor doplníme zahradnickým substrátem. Vytvoříme okolo stromů závlahové mísy tak, aby se voda při zálivce nevylévala okolo, ale efektivně se vsakovala ke kořenům.

Ke stromům zatlučeme kůly a přivážeme je úvazky.

03

3. Krok

Sázíme trvalky, případně cibuloviny (na jaře sázíme lilie, které budou kvést v létě, na podzim sázíme tulipány, narcisy, modřence, které pokvetou následující rok na jaře).

04

4. Krok

Mulčujeme, abychom minimalizovali nutnost pletí. Proto přikryjeme holou zem mulčovacím materiálem, často kombinujeme mulčovací borku (rozemletou kůru) s mulčovací geotextilii, kterou rozkládáme na holou zem a na ní dáváme mulč. Výsadbu též můžeme mulčovat vysokou vrstvou jemného štěrku. Zeleninu lze mulčovat slámou a posekanou trávou.

05

5. Krok

Trávník vyséváme, nebo kobercový trávník pokládáme jako poslední. Nejkrásnější trávník poroste na trávníkovém substrátu, obsahuje totiž křemičitý písek, který udržuje v substrátu prostor pro půdní vzduch a zralý kompost ze kterého rostliny čerpají živiny. Organická část udržuje vodu v půdě.

Stavby

Dle Vašich potřeb stavíme hrubé stavby (zdi), táhneme omítky, štuky, fasádu, zateplujeme, pokládáme dlažbu, montujeme sádrokartony, stavíme ploty, pokládáme dlažbu, betonujeme obrubníky. I zde je třeba celý projekt důkladně promyslet, naplánovat (ideálně u větších projektů s architektem), nacenit a teprve pak realizovat, podobně jako u zahrad.

U individuálního domu vřele doporučujeme nechat si vyprojektovat nejen dokumentaci pro stavební povolení, ale i prováděcí dokumentaci. To co investujete do architekta, ušetříte v budování, v materiálu, bourání a znovu stavění, bez časového prodlení a nervů.

Stavby

Ukázka realizovaných zahrad

Reference zahrady

Ukázka realizovaných staveb

Reference stavby

Kdo jsme

O nás

Jsme rodinná firma. Bc. et Ing. Kateřina Sekanová, zahradní architekt s bakalářským titulem z humanitních věd a výučním zednickým listem a Mgr. Ivan Dankovych manažer, zahradník a zedník s vlastním týmem zkušených pracovníků s citem pro detail a letitou praxí. Kombinujeme lásku k přírodě a technické dovednosti. Nasloucháme Vašim přáním a vytváříme Váš domov.

Ozvěte se nám

Kontakt

Ing. Kateřina Sekanová
+420 724 995 335
ksekanova@seznam.cz

Kontaktní formulář
Ing. Kateřina Sekanová